• Jūsu grozs ir tukšs!

Garantija

Cienījamie klienti!

Preču piegādes nosacījumi

Precesdarbam.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija no preces piegādātāja un saskaņā ar LR likumdošanu. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā vai piegādātāja lapā. Saņemot preci, Jūs saņemsiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Ražotāja izsniegtā garantija neietekmē patērētāja normatīvajos aktos noteiktās likumīgās tiesības.

Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Ar izdotu garantijas apliecību varēsiet doties tieši pie konkrētās preces servisa nodrošinātāja.

 

 


1. Precēm tiek dota ražotāja / izplatītāja garantija, kuras ilgums nav mazāks par 2 (diviem) gadiem.

2. Garantija ir spēkā tikai tad, ja precei tiek uzrādīts garantijas talons un pirkuma apliecinošs dokuments. Preču komplektācijai, kas nav nodrošināta ar garantijas talonu, kā garantijas dokuments tiek uzskatīts pirkuma apliecinoš dokuments.

3. Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja prece ir patvaļīgi remontēta, tajā nokļuvis ūdens vai kāds cits šķidrums, bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ.

4. Garantijas remontu veic preces ražotājs vai izplatītājs.

5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

5.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esi mēģinājis novērst bojājumu;

5.2. bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);

5.3. bojājums būs radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;

5.4. izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;

5.5. Bojājums būs radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);

5.6. ja netiek veikta regulārā servisa apkope (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);

5.7. ja prece tiek izmantota ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).

6. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, Pircējam ir šādas iespējas;

6.1. uzreiz doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu!!!);

6.2. Prece ir jānogādā mūsu birojā, Rīgā, Ēdoles ielā 5 (bijusī Spilves iela 8)., darba dienās no pl. 08.30-18.00., līdzi ņemot preci pilnā komplektācijā, čeku un pārējo dokumentāciju, kas tika saņemta veicot prikumu.

7. Pirms preces nodošanas remontā jāparūpējas par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc jānodrošinās ar datu rezerves kopijām.

Neskaidrību gadījumā rakstiet Mums!